в ,

Система подготовки лыжников Германии: Часть 2

[Всего голосов: 1 Средний: 5/5]

И так, продолжаем тему. Начало смотрим по ссылке Systém pre výcvik lyžiarov v Nemecku časť 1

Systém pre výcvik lyžiarov v Nemecku

 • Vývoj ziskovosti vo všetkých druhoch prevádzky.
 • Pracujte na stabilizácii špecifických svalových stereotypov.
 • Spojenie špeciálnej energetickej práce s aerobickým tréningom.
 • Po základnej práci na vytrvalosti je potrebné vykonať blok aeróbno-anaeróbnej práce na stimuláciu neuromotorových funkcií.
 • Aerobic pracovná jednotka potrebuje na udržanie svalovej pamäte v prípade potreby obnoviť aeróbnej kapacity po high-režime traťová rýchlosť v očakávaní začiatku pretekárskeho kalendára.

В спорте высших достижений нет одинакового рецепта успеха для всех. Každý má svoju vlastnú cestu na vrchol. В то время как есть проверенные методы подготовки, которые работают, нужно постоянно искать что-то новое, так как организм адаптируется и перестаёт отвечать на тренировочные импульсы. За счёт нового нужно поддерживать чувствительность организма к тренировочной нагрузке. Нужно смотреть, что делают в других видах спорта на выносливость и находить что-то интересное (взять тех же кенийцев, в беге). Мы переосмыслили методы включения скоростной и силовой работы в тренировки на выносливость. Необходимо работать над нервно-мышечной составляющей, что позволить поддерживать высокую работоспособность дольше, без снижения интенсивности мышечной импульсации. Нужно работать в направлении большего использования жировой составляющей энегрообеспечения мышечной деятельности, даже на высоких скоростях при интенсивных упражнениях. Запасы гликогена будут сохраняться и использоваться дольше. Это позволит оптимизировать энегообеспечение, позволит подключать более мощный гликолиз в нужные моменты гонки.

Hlavným slabým prepojením v tréningu vytrvalosti je multidirekčné školenie, ktoré znižuje stupeň prispôsobenia špeciálnym zaťaženiam. Задействуется огромное количество мышц для обеспечения движений, что усложняет взаимодействие всех систем и затрудняет построение точной модели спортсмена элитного уровня.

Slabé stránky z pohľadu fyziológie športu:

 • Тренировочный объем менее 15 часов в неделю при использовании высокоинтенсивных тренировок ведёт к уменьшению доли аэробной нагрузки, что в свою очередь может привести к нестабильности результатов.
 • Maximálny výkon vyžaduje fázu superkompenzácie v štruktúre aeróbneho potenciálu, ktorá sa počas súťaže znižuje.
 • Na odstránenie nestability výsledkov je potrebné zahrnúť blok aeróbnej práce počas trvania súťaže (trvanie 1-2 mesiacov).
 • Tréning anaeróbne charakter v režime s vysokou intenzitou (objem> 30% z celkového objemu), vedie k predčasnému zlyhaniu v tvare píku a potom sa k prudkému poklesu účinnosti pri nízkej úrovni.
 • Nepretržitý tréning špeciálnej povahy bez zníženia zaťaženia môže znížiť adaptačnú odozvu športovcovho tela a znížiť amplitúdu fázy superkompenzácie.
 • Čas na prispôsobenie sa nemôže znížiť. Zmeny vo svaloch a energetických systémoch vyžadujú tréningy 4-6. Prírodné procesy syntézy v tele tiež vyžadujú určitý čas.

Systém pre výcvik lyžiarov v Nemecku

Niektoré myšlienky o rýchlosti:

Hlavným vývojom je rýchlosť a trvanie nákladu. Zo športovo-lekárskeho hľadiska môžeme predpokladať, že na dosiahnutie väčšej dynamiky pohybu budeme potrebovať nasledovné:

 • Zvýšte svalové vlákna (v priereze kvôli vnútornému rastu). Cesta k tomu spočíva prostredníctvom silového tréningu (všeobecnej a špeciálnej povahy).
 • Zvýšte počet svalových (pomalých a rýchlych) vlákien zapojených do tohto pohybu zvyšovaním neuromuskulárnych impulzov. Cesta k tomu spočíva prostredníctvom tréningu rýchlosti, ktorý nie je zameraný na rozvoj sily pohybov.

Движения, которые нарабатываются через длительные аэробные тренировки, становятся почти автоматическими. Они в основном вовлекают медленные мышечные волокна и обеспечиваются низкой интенсивностью нервно-мышечной импульсации. Это не позволяет развивать высокую скорость. Использование высокоинтенсивных скоростных тренировок позволяет задействовать быстрые мышечные волокна путем интенсивной нервно-мышечной импульсации. Как следствие достигается более высокая скорость. Но быстрые мышечные волокна имеют свойство быстрее утомляться. Поэтому musíte nájsť rovnováhu v spojení rýchlych svalových vlákien, čo zvýši rýchlosť bez zníženia vytrvalosti.

Systém pre výcvik lyžiarov v Nemecku

Okrem práce na sile a rýchlosti je potrebné zlepšiť efektivitu práce prostredníctvom neustálej práce na technológii. Keď sú iné veci rovnaké, vyhrá technickejší a efektívnejší športovec. Для эффективной техники необходима соответствующая скоростно-силовая база. Поэтому нужно постоянно включать в аэробные тренировки специальные силовые блоки. Данные тренировки позволяют при наступлении раннего утомления подключать к работе большее количество быстрых мышечных волокон. Это даёт более адаптированные к условиям утомления мышцы. За счёт усиления мышечной импульсации это вовлекает большее количество мышц в работу (переключение с медленных на быстрые), что также повышает адаптацию мышц к условиям утомления.

Niektoré funkcie vytrvalostného tréningu:

 • Vysoká úroveň celkového zaťaženia hodín 1000-1600 za rok závisí od pripravenosti a veku športovca.
 • Kvalita výcviku sa odhaduje z hľadiska rýchlosti v oblasti intenzity v hlavnej podobe a nielen z hľadiska celkového objemu.
 • Stimuly pre odbornú prípravu by mali rásť počas celej sezóny. Pre 3 týždne pred hlavným štartom by malo byť zaťaženie znížené, aby sa dosiahla maximálna amplitúda fázy superkompenzácie.
 • Действенная и эффективная модель повышения нагрузки (аэробной мощности) — это тренировки в оптимальных режимах при уровне лактата в крови: 3-5 ммоль/л длительностью 20-40 мин, 2-3 ммоль/л длительностью 40-70 мин, 1-2 ммоль/л длительностью 70-120 мин.
 • Adaptácia na zaťaženie je zabezpečená správnym odpočinkom, počas ktorého sa vyskytujú všetky pozitívne zmeny v tele (syntéza-resyntéza s superkompenzáciou).
 • Nepravidelná odborná príprava môže znížiť adaptačné procesy. Ďalšie vysoké zaťaženie môže viesť k ochoreniam a ďalej znižovať výsledky.
 • Pravidelné používanie stredných hôr v tréningu športovcov prináša hmatateľné výsledky vo vývoji aeróbnej produktivity. Správne používanie stredných hôr pomáha priblížiť vrchol športovej formy k hlavným začiatkom sezóny.

Niektoré zaujímavosti športu sú:

 • Štruktúra výcviku a výkonnosti elitných športovcov si vyžaduje komplexné štúdium a sprevádzanie športovcov z lekárskej a športovej vedy. Aby ste to dosiahli, musíte sa zúčastniť všetkých medzinárodných podujatí v okolí športu a sledovať najnovší vývoj.
 • Izolácia z takejto komunikácie v oblasti športovej techniky vedie k stagnácii športových výsledkov.
 • Je nevyhnutné neustále vymieňať si skúsenosti v tréningovej komunite s cieľom určiť najefektívnejšie oblasti rozvoja.
 • Každý krok vpred znamená novú úroveň adaptačných schopností tela na špeciálnu prácu, ktorá je podmienená novými požiadavkami športu.
 • Следует иметь в виду, что каждый спортсмен индивидуален. И его организм реагирует индивидуально на все основные тренировочные стимулы любой программы. Мы тренируем индивидуальные способности каждого спортсмена на основе общей целостной системы подготовки. Что получается в итоге можно судить по результатам.

Niektoré výňatky z denníkov nemeckých športovcov, ktorí vyrastali ako športovci v tomto tréningovom systéme.

Evi Zahenbaker Shtele. Май. Тренировочный сбор на Крите. 9 дней, проведённых на острове не были пляжным отдыхом, как некоторые могут представить. Каждое утро мы штурмовали окрестные горы на велосипедах. Тренировки длились 4-6,5 часов. После обеда проводили беговые тренировки и занимались в тренажёрном зале.

Jens Philbrich. Май. Первый месяц подготовки к сезону. Работаем максимально разнообразно. Подключаем все группы мышц. Силовые тренировки, походы в горы, катание на роликовых коньках, лыжероллерах, кроссовый бег и любые доступные виды спорта в данной местности. Огромное количество километров на горных велосипедах по окружным горам. Небольшая велогонка. 6 дней — 700 км, с набором высоты 12000 м.

Tobias Angerer. Сентябрь. Тренировочный 11-дневный сбор в Швейцарии. 7 дней горной лыжероллерной подготовки. Три дня лыжной подготовки на глетчере. Этого было достаточно. Каждый день утром роллеры 4-5 часов. Днём ходьба или бег по окружающим горам. Как правило 13-18 км с набором высоты 1000-1500 м.

Tobias Angerer. Ноябрь. Тренировочный сбор в Муонио, Финляндия. Отличное место для подготовки. Круг 4 км с основой из искусственного снега, сверху достаточно натурального снега. Объём очень большой, что правильно для этого времени. В основном работа на лыжах (около 100 км в день), плюс силовая работа в зале. Внимание на технику. Тестируем новые лыжи.

Systém pre výcvik lyžiarov v Nemecku

Je pravdepodobné, že čitatelia sú trochu sklamaní, že neexistujú žiadne denné plány školenia. Takáto úloha však nebola nastolená. Chcel som celkovo zobraziť vzdelávací systém. Samozrejme, pre každého športovca je plán podrobný, v závislosti od jeho stavu a úrovne výsledkov.

Áno, ale prečo to robím? Môže existovať niekoľko vzdelávacích systémov. Môžu sa líšiť v závislosti od miesta, krajiny a spôsobu života. Je pravda, že základom sú prísne zákony adaptácie založené na fyziológii a psychológii.

Ale v každom tréningovom systéme hlavné miesto je obsadené trénerom. Úspech spočíva v individuálnom prístupe každého športovca, pri absencii núteného tréningu, nedostatku tlaku na športovca, schopnosti počúvať a počúvať každého športovca.

Tento materiál bol pripravený s pomocou nášho externého editora. Pridať príspevok

Autor publikácie Tím Triskirun

Komunita profesionálov, športovcov a fanúšikov triatlonu, lyžovania a behu.

Pridať komentár

Hlavné chyby amatérov v tréningovom procese

Hlavné chyby amatérov v tréningovom procese

Что влияет на частоту сердечных сокращений во время тренировок?